Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z psychologiem

Spotkanie z psychologiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Prószków organizuje spotkanie ze specjalistami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozmowy będą miały na celu  pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy, poznania sposobów jej przeciwdziałania, form pomocy oraz przekazanie informacji o  instytucjach  udzielających pomocy i wsparcia.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29-11-2021r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.